Новини

Отбелязахме официално завръщането на белошипата ветрушка в България

Отбелязахме официално завръщането на белошипата ветрушка в България

28.07.2009

На 28 юли в Спасителния център за диви животни беше отбелязано официално завръщането на белошипата ветрушка (Falco naumanni) у нас. Наред с медиите, служителите и доброволците на Зелени Балкани присъстваха и много официални гости – ректора на Ветеринарно медицинския факултет на Тракийски университет, директора на РИОСВ Стара Загора, представители на ПП Сините камъни и други.
Сред официалните гости бяха представителят на М-Тел г-жа Нина Мирчева, чийто М-Тел Еко Грант финансира първите стъпки по връщането на вида у нас и Антония Петрова, мис България 2009 и лице на кампанията.

Събитието се осъществи с любезното съдействие на Менада ЕООД и Кайракови ООД.

Допълнителна информация:

В средата на юли от Германия бяха транспортирани 4 екземпляра от изчезналия за България вид белошипа ветрушка (Falco naumanni). Застрашените птици са предоставени от нашите партньори Парка за птици – Валсроде, Германия. Това е началото на дългогодишна програма, целяща връщане на вида у нас. Първите стъпки на програмата ще бъдат поставени с проект “Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще”, финансиран от М Тел Еко Грант.