Новини

Oсвобождаване на птици от Спасителния център на Зелени Балкани

Oсвобождаване на птици от Спасителния център на Зелени Балкани

21.07.2008

 

Над 20 птици бяха пуснати в дивата природа, сред които горски ушати сови ( A. otus), керкенези ( F. tinunculus), обикновени мешелови ( B. buteo) и домашна кукумявка ( Ath. noctua). Домакини на събитието бяха нашите колеги и приятели от ПП “Българка”, а сред гостите имаше деца от детска градина “Ран Босилек” град Габрово, представители на местната власт, журналисти от местни и национални медии.

         По-интересна е съдбата на трите керкенеза, които са излюпени и отгледани в Спасителния център, като част от размножителната програма на Центъра. В тази програма са включени птици от местни видове, с трайни увреждания. Във волиерите на Центъра те се размножават и техните поколения биват освобождавани.

Част от размножителната програма са и застрашени от изчезване видове, като брадат и белоглав лешояд, царски орел, както и видовете бухал, бял щъркел, белоопашат мишелов, керкенез.

Останалите птици, които излетяха на свобода са излюпени тази година в дивата природа малки. По различни причини те са били отделени от своите родители. Постъпили са в Центъра от различни краища на България – Русе, Шумен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Видин, София и др. След едномесечните грижи на екипа и доброволците на Спасителния център те вече са готови да бъдат върнати в природата.

 

Благодарим на всички, които помагат в дейността на Центъра. Надяваме се освободените птици да се адаптират успешно в новите условия на живот.