Новини

Освободихме първите белошипи ветрушки за тази година

Освободихме първите белошипи ветрушки за тази година

14.06.2022
Пилетата, общо 22 на брой, 16 от които излюпени във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани, отпътуваха в края на отминалата седмица за адаптационните волиери на Центърът за природозащитни дейности на организацията, в село Левка.

5 от белошипките, пък, са дарение от зоопарк София, където са се излюпили по-рано през годината, а 1 е спасено от екипа на Зелени Балкани същата тази колония в село Левка, където предстои да бъдат освободени малките. Преди настаняването им в адаптационната волиера, всички птици бяха маркирани с пръстени.  Те ще ни помогнат в последващото проследяване на малките в природата.

Дейността е част от работата на екипа ни по проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE на ЕС и цели подпомагането на съществуващата вече колония на вида в Сакар.

Припомняме, че благодарение на усилията на екипа ни, видът бе завърнат в природата на България, а първата създадена колония бе именно в Левка.

И така, началото на освобождаването на птици за тази година е вече факт. Разбира се, то ще стане малко по-късно, когато малките отраснат в адаптационните волиери и станат достатъчно самостоятелни за живот в природата. А, до тогава, екипът на Зелени Балкани ще се грижи за тях, като ги храни и наблюдава ежедневно.