Новини

Освободихме 5 мишелова!

Освободихме 5 мишелова!

18.03.2020
Днес екип на Спасителният Център на Зелени Балкани освободи 5 мишелова.

Това са от обичайните  за сезона пациенти. След прием и лечение в амбулаторията на Спасителния Център, птиците бяха преместени във волиери за разлитане. Птиците имаха различни травми, две от тях бяха с по-сериозни травми на крилата, а останалите бяха изтощени след зимата.

След лечение на раните, подхранване и разлитане мишеловите бяха готови за освобождаване. Птиците бяха маркирани с орнитологични пръстени на БАН за бъдещо проследяване.

За наше щастие всички те отлетяха и поеха по нови и по-светли пътища!