Новини

Осуетен опит за продажба на защитен вид

Осуетен опит за продажба на защитен вид

27.03.2009

Продавачът намерил младата птица в Созопол след силна буря и я отглеждал като домашен любимец няколко месеца, след което решил да я продаде и пуснал обява в интернет без да посочва в кой град е совата. След сигнал на Зелени Балкани в РИОСВ-София, е взето решение за специализираната съвместна акция. Подставено лице се представило за потенциален купувач и след неколкодневни уговорки е договорена среща с продавача, на която птицата да бъде закупена. Въпросната среща се е състояла вчера и след първоначалния контакт, продавачът разбрал, че не само няма да получи пари за птицата, но и ще се сдобие с акт за административно нарушение и глоба. Интересното в случая е, че той е "любител" на животните и е бил абсолютно наясно с това, че извършва незаконна дейност.

Актът за административно нарушение, ако е подписан от нарушителя, може да се обжалва в 3-дневен срок. Тъй като продавачът не е подписал акта, той няма дори да може да го обжалва. Глобата за физически лица е в размер от 100 до 3000 лв.

Совата незабавно бе транспортирана до Спасителния център за диви животни, където, вероятно ще остане, тъй като прекалено дълго време е живяла сред хора като домашен любимец и не може да бъде върната на свобода.

След първоначалният преглед от ветеринарните лекари на Центъра беше установено критично тегло на птицата, която както се вижда на една от снимките постъпи 260 грама (при норма за възрастна птица - 350 - 400 грама). Въпросното тегло по-скоро отговаря на нормата за 3 месечно бебе сова, а не за близо едногодишна птица. При първоначалният оглед беше установено също липсата на махови пера и на двете криле, като перата бяха отчупени близо до основата. Това обикновено се предприема от "собствениците" на птици, когато те не искат техните "любимци" да летят. Опашните пера са в същото състояние. При огледа на ноктите и клюна констатирахме, че те са видимо надрастнали, което би могло да създаде проблем при храненето на животното. Всички тези видими изменения от общото състояние говорят за неграмотно и до някъде преднамерено лошо отношение при отглеждането и грижите за въпросният пациент.
Предстоят поредица от изследвания за определяне на клиничното състояние на птицата.

Горската ушата сова е защитен вид по нашето законодателство. Според Закона за биологичното разнообразие е забранено притежаване, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или Националното управление по горите в срок до три дни.

Зелени Балкани благодари на служителите в Отдел "Биологично разнообразие и защитени територии" в РИОСВ-София за професионализма и подкрепата при осъществяване на акцията.