Новини

Още три са освободените в природата млади ловни соколчета!

Още три са освободените в природата млади ловни соколчета!

11.06.2021
Вчера, още три млади ловни соколчета, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани тази година, бяха пренасочени към адаптационните волиери за освобождаване.

Дейността е в рамките на проект „Завръщане на ловния сокол в България“ и е част от усилията на екипа ни да изградим трайна популация на вида у нас.

Припомняме, че от средата на май, до момента, имаме още пет освободени птици, които вече летят свободно в небето. А, до края на лятото, броят на свободно летящите трябва да достигне 20.

Естествено, преди освобождаването, мъниците бяха прегледани, обезпаразитени и маркирани с микрочип, и пръстен. На всички бяха взети биометрични данни – размер на криле, клюн, обиколка на крак.

Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.