Новини

Още един вид в Спасителния център е на път да даде поколение тази година!

Още един вид в Спасителния център е на път да даде поколение тази година!

22.03.2020
Това са двойките забулени сови в Центъра.

Те са две и към момента имат общо 9 яйца!
Забулените сови от двойките са от постоянните обитатели на Центъра – птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат освободени в природата. Всяка година те отглеждат до две собствени поколения, но това, съвсем не е всичко!

Тези семейства имат и много важна „социална“ задача. Те са успешни приемни родители на диви бебета сирачета от своя вид, останали по една или друга причина без своите семейства.

Отглеждането от птици от същия вид е важно за малките и предотвратява тяхното опитомяване, което неизменно се получава при отглеждане от хората.