Новини

Още един спасен лебед от района на Поморийско езеро

Още един спасен лебед от района на Поморийско езеро

15.02.2012

На 14 февруари по обяд, птицата е била забелязана в полето от пътуващ гражданин по главния път към Варна, в отсечката  между Поморие и Ахелой. Стоян Йорданов се отзовава своевременно и с помощта на подалия сигнала човек успяват да хванат и да приберат птицата.  

По-късно същия ден, лебедът е бил изпратена до Спасителния Център на Зелени Балкани в Стара Загора. Според екипа на центъра това е млада птица, която е изключително слаба и изнемощяла. Теглото на животното е едва 3 кг, което много под нормата. В момента се полагат грижи за стабилизиране състоянието на лебеда.

Още веднъж благодарим на всички колеги и ангажирани граждани за грижата и отговорното отношение към животните в този труден за тях сезон.  Зелени Балкани не могат да се отзоват на всички подобни сигнали, тъй като не разполагат със специален екип за спешни случаи, още по-малко имат достатъчно много служители във всички райони на страната. Въпреки това, опитът показва, че с общите усилия на граждани, НПО и представители на съответните  отговорни държавни и общински структури, може да бъде постигнато много.  
 
За контакт:
Стоян Йорданов – Зелени Балкани, тел: 0885 108716
Зелен телефон на РИОСВ-Бургас: 056 813 212