Новини

Още два прилепа на свобода

Още два прилепа на свобода

07.04.2016
Освободихме два от нашите пациенти-прилепи. Нарекохме ги Пижу и Пенда, защото бяха приети през март ;)) Те са от вида ръждив вечерник (Nyctalus noctula) и постъпиха дехидратирани и изтощени. По време на престоя си при нас увеличиха теглото си с 1/3, благодарение на обилното хранене, "хранителните добавки" и внимателните грижи!

За допълнителна информация:
Елена Стоева - Зелени Балкани, моб. тел. 08875746699, e-mail: etilova@greenbalkans.org