Новини

Още белошипи ветуршки ще полетят в природата на Сакар с помощта на Зелени Балкани

Още белошипи ветуршки ще полетят в природата на Сакар с помощта на Зелени Балкани

31.07.2018
Редките соколчета са отгледани в Спасителния Център на Зелени Балкани в Стара Загора
 
На 31.07. група от 6 млади белошипи ветрушки бе настанена в адаптационната волиера в Модула за освобождаване и адаптация на белошпи ветрушки. Птиците са на възраст от около 2 месеца и вече могат да летят уверено и да се хранят без грижата на своите родители, които са ги отгледали в двора на Спасителния център на Зелени Балкани.  Младите соколчета ще поемат към самостоятелен живот в природата от района на свиленградското село Левка, което е разположено в Защитена зона ,,Сакар“ част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Тук от екипа на Зелени Балкани, в рамките на проект по Програма LIFE на Европейския Съюз е създадена колония на белошипи ветрушки, след като десетилетия наред се считаше че видът вече не гнезди у нас.

Освободените от Зелени Балкани младите соколчета ще повишат числеността на гнездящите в района птици. По-рано тази година по подобен начин бяха освободени и други 12 малки белошипи ветрушки, които се очаква да се заселят в околността. Въпреки че в района вече е сформирана колония от белошипи ветрушки самостоятелно живеещи в природата, природозащитниците продължават да полагат грижи за тях, с цел да се укрепи и разрастне новосформираната колония от редките птици.

Района на село Левка, е мястото с най – висока численост на белошипи ветрушки в нашата страна, наброяващи над 40 гнездящи двойки през 2018година. Редките птици са открити да се размножават от Зелени Балкани на само още едно място в страната – в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”, но там числеността им по-малко от 10 двойки.
Ето защо опазването на белошипите ветрушки гнездящи в района на Сакар, е от ключово значение за опазването на националната популация на вида в България.

В тази връзка Зелени Балкани прилага целенасочени природозащитни дейности, които през 2018 г. са подкрепени от германската фондация EuroNatur - www.euronatur.org 
 
Градимир Градев,
Ръководител на проект
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org