Новини

Още 20 птици на свобода

Още 20 птици на свобода

11.07.2009

Сред тях имаше домашни кукумявки (Athene noctua), забулени сови (Tyto alba), отгледани от бебета въртошийки (Jynx torquilla) и керкенези (Falco tinnunculus). Последните бяха освободени в края на посещението в Центъра на група доброволци на Зелени Балкани във връзка с проект „Създаване на мрежа от обучени доброволци в София и трайното им ангажиране с природозащитни дейности в България”.

Надяваме се птиците да се адаптират успешно към новите условия на живот.