Новини

Още 20 бели щъркела бяха освободени от волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани

Още 20 бели щъркела бяха освободени от волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани

15.09.2021
Вчера, от волиерите на Спасителния център, отлетяха още 20 бели щъркела.

Събитието, както винаги, се състоя в присъствието на много деца и родители, с чиято помощ птиците бяха прегледни, обезпарзитени и маркирани с пръстени.

Временен дом на пернатите ще бъде изоставения трафопост край язовира на старозагорското село Опан, където, по традиция, освобождаваме всички бели щъркели от Центъра.

Естествено, екипът ни помисли за първите, най-критични дни от живота на птиците и на покрива на временното им убежище остави храна, от която птиците могат да похапват докато оглеждат район наоколо.