Новини

Още 18 бели щъркела са готови да отлетят на юг

Още 18 бели щъркела са готови да отлетят на юг

28.08.2019
Нашите малки доброволци от Детски център „Хвърчило“ са част от инициативата Синьо лято със Зелени Балкани.

Вчера заедно с тях освободихме 18 щъркела, които са рехабилитирани в Спасителния център на Зелени Балкани, но преди да ги освободим,  те преминаха през профилактичен преглед, обезпаразитяване и подготовка за транспортиране.

Нашите доброволци се справиха отлично, асистирайки на ветеринарните ни лекари. Изпълнени с желание за добри дела, всички поехме към язовира на Даскал Атанасово  - новото временно местообитание на щъркелите, преди да поемат на юг.

За контакти:
Д-р Руско Петров - 0884877544
Ръководител на проект


Попътен вятър, щъркелчета!        
Благодарим Ви, деца за помощта!

Дейността е част от проект "Синьо лято със Зелени Балкани", възможна благодарение на Обществен дарителски фонд - Стара Загора.