Новини

Опръстенихме 40 малки бели щъркела на Белозем

Опръстенихме 40 малки бели щъркела на Белозем

28.06.2016
Тази година голямата колония на ОУ „Гео Милев” в Белозем наброява 23 гнезда, 20 от които заети от размножаващи се двойки бели щъркели.

Нашият екип успя да маркира 40  малки, в рамките на проект „Опазване на Белия щъркел чрез консервационни мерки и създаване на местен капацитет”
В гнездата с по едно щъркелче бяха поставени, постъпили за доотглеждане в Спасителния център за диви животни млади щъркелчета на сходна възраст. Така възрастните щъркели ще имат възможност да вложат своите усилия и грижи за „осиновените” щъркелчета, които пък ще получат шанс да бъдат отгледани от родители от своя вид, които да ги научат как да оцеляват в живота си сред дивата природа.


Дейностите се изпълняват в рамките на проект „Опазване на Белия щъркел чрез консервационни мерки и създаване на местен капацитет”, финансиран от фондации „EuroNatur” (Германия) и „Ciconia” (Лихтенщайн) в рамките на проект „Влажни ливади и пасища”.

Пръстените за маркиране на щъркелчетата пък бяха осигурени с любезното съдействие на проект „Бял щъркел: Спомагане за съхраняване на биоразнообразието при реализция на големи инфраструктурни проекти”, финансиран от Международен Делови Конгрес и координиран от "Овергаз Инк." АД.

За информация:
Димитър Попов – тел. 0885108712