Новини

Опознаваме пещерите, дом на прилепите!

Опознаваме пещерите, дом на прилепите!

07.03.2018
За да сме по-пълноценни и да вършим работата си както трябва и до край, екипът на Спасителния център трябва да бъде наясно с местата в които предпочитат да живеят нашите пернати, бодливи и космати пациенти.

Този път ще ви разкажем как се подготвяме за грижите за прилепите, пациенти на Центъра, които след като пристигнат при нас, трябва и да бъдат освободени на подходящи места.

Първо да кажем, че страната ни може да се похвали с много голямо видово разнообразие на прилепи. От срещащите се в Европа 35 вида, 33 се срещат у нас.
Т
ова се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони.

Най-високо е прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м.н.в., където на места със сравнително малка площ могат да живеят над 20 вида прилепи.

Ето за това екип от ветеринарни лекари и еколози направиха прочуване на няколко пещери в България - Деветашака Ягодинска пещера, Пещерата проходна, Дяволското гърло“ и Ухловица.

Първо проверихме какви видове се срещата в дадените пещери, като най  - много ни интересуваше наличието на  ръждив вечерник, средиземноморско прилепче, малко кафяво прилепче и подковоноси (видове, които приемаме най-често в Спасителния център)) Другото най-важно неща, което  проверихме е дали в тези пещери има достъпни места, които да приютяват големи колонии прилепи, постъпващи в Центъра.

По време на огледа си посетихме информационен център за прилепите Карлуково, както и Пещерният дом в Карлуково. Не можеше да не се възхитим на сградата на Пещерния дом, която е уникална със своето разположение – построена в цепка на скалата, а формата й, гледана отгоре, наподобява прилеп.