Новини

Опазването на царския орел, белошипата ветрушка и река Марица, бяха представени от Зелени Балкани в Първо ОУ Иван Вазов – Свиленград

Опазването на царския орел, белошипата ветрушка и река Марица, бяха представени от Зелени Балкани в Първо ОУ Иван Вазов – Свиленград

01.04.2019
В средата на седмицата представители на Зелени Балкани гостуваха на учениците от клуб по интереси ,,Откривател“ към Първо ОУ Иван Вазов – Свиленград.

Природозащитниците представиха пред младите откриватели биоразнообразието по река Марица, опазването на царския орел в Сакар и възстановяването на белошипата ветрушка като гнездящ вид птица в България. Района на Свиленград, попада в обхвата Защитена Зона ,,Сакар“, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и дава подслон на множество редки и защитени птици и техните местообитания.

Новите впечатления на младите природолюбители, провокираха и множество въпроси сред тях - ,,..колко е размаха на крилете на орела!?“, ,,…коя е най голямата птица в България!?“ и други теми развълнували децата
 
Екологичното образование сред младежите е едно от важните направления в работата на Зелени Балкани и в тази връзка организацията развива трайни партньорства с училищата, като Първо ОУ Иван Вазов – Свиленград, който работят активно в тази насока.
 
 
За контакти :
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289                               
е-mail : ggradev@greenbalkans.org
 
г-жа Нели Апостолова
Първо ОУ Иван Вазов – Свиленград