Новини

Официална церемония за посрещане на лешоядите, внесени от Испания

Официална церемония за посрещане на лешоядите, внесени от Испания

11.03.2009

Припомняме, че птиците пристигнаха в Спасителния център на 8-ми март след тридневно пътуване. Те бяха внесени от остров Майорка в Испания, като част от Национална програма за реинтродукция на лешоядни птици в България.

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=574&cat_id=35

Птиците ще престоящ в Спасителния център близо месец, след което ще бъдат преместени в специално изградени клетки в Природните паркове Сините камъни, Врачански Балкан и в Котленска планина, където в последствие ще бъдат освободени в природата.

На днешното събитие присъстваха множество официални гости: Вицепрезидентът на Републиката – ген. Ангел Марин, посланика на Германия – г-н Гейер, Кметът на Община Стара Загора – проф. Танчев, Представители на Евродепутатът г-жа Петя Ставрева, Директорът на Професионална гимназия по Ветеринарна медицина в Стара Загора – д-р Ябълкаров, директорът на РИОСВ Стара Загора г – н Видев, представителни на ДГС Стара Загора , гости и симпатизанти на Зелени Балкани. Специално за събитието от Испания пристигна и представителя на Фондацията за опазване на черния лешояд – Хуан Санчес.

Важни гости бяха и партниращите организации на Зелени Балкани по програмата за реинтродукция – Фондация Екообщност, Дружество за защита на хищните птици, Фонд за дивата флора и фауна, представители на Национален парк “Централен Балкани” и Природните паркове “Врачански Балкан”, “Сините камъни” и “Българка” – едни от местата, предвидени за реинтродукция на белоглави лешояди.

Приемането на белоглавите лешояди е важна стъпка от изпълнението на Плана за действие за възстановяване и опазване на лешоядите на Балканския полуостров, иницииран и осъществяван от международен Консорциум от НПО, който през 2005г. подписа меморандум за разбирателство и съвместна работа с МОСВ на Република България.

Планът предвижда в рамките на 3 години от 100 до 150 птици от вида белоглав лешояд (Gyps fulvus) да бъдат реинтродуцирани в района на Стара планина, от където птицата е изчезнала като гнездящ вид. Усилията на специалистите в тази сфера вече са се увенчали с успех в Австрия, Франция и Италия. Сега и в България за първи път ще бъден направен подобен опит за връщането на изчезнал вид птици.
Застрашените птици са дарение от местното правителство на Екстремадура, Кастиля Ла Манча и Балеарските острови в Испания и са предоставени от Фондацията за опазване на Черния лешояд на остров Майорка. Цялото събитие се осъществява с подкрепата на Франкфуртското Зоологическо Дружество и Федералната Фондация по околна среда на Германия. В България проектът се осъществява със съвместни усилия на Зелени Балкани, Фондация Екообщност, Дружеството за защита на хищните птици, Фонда за дивата флора и фауна и др. След престоя им в спасителния център, птиците ще бъдат пренасочени към специални волиери за адаптация в Природните паркове “Сините Камъни” и “Врачански Балкан” и в района на Котел.

Повече информация за събитието: Нели Арабаджиева – Връзки с обществеността Зелени Балкани, тел. 0884257711, narabadzhieva@greenbalkans.org
Д-р Христина Крисурова – Ветеринарен лекар, Спасителен център за диви животни, тел. 0886570053q hhristova@greenbalkans.org.


- Дейността на Зелени Балкани;
- консервационната работа на Спасителния център за диви животни - www.greenbalkans-wrbc.org;
- Балканския план за опазване на лешоядите www.balkanvultures.net.