Новини

Обучихме бъдещи ветеринарни лекари на спецификите при работа с пеликани

Обучихме бъдещи ветеринарни лекари на спецификите при работа с пеликани

30.10.2020
Днес студентите, на обучение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд присъстваха на упражнение по фиксиране, маркиране и обезпаразитяване на пеликани.

В главните роли бяха дългогодишните обитатели на Центъра и добри познайници на посетителите ни – розовите пеликани Груйо и Филип.

По време на обучението, инициирано от нашите колеги от БДЗП и експерти от Природен парк „Персина“, студентите получиха ценни знания за анатомията и физиологията на пеликаните, начинът на фиксирането им при необходимост от преглед или манипулации, методите на маркиране и медикаментите и дозите за обезпаразитяване.

Убедени сме, че знанията и уменията, които получават при нас студентите по ветеринарна медицина към
Тракийския университет ще са полезни в бъдещата им практика. Ветеринарните лекари на Центъра ще продължават да предават своите знания на всеки, които има желание и интерес към работата с диви животни.