Новини

Обучение в център за размножаване на соколи в Уелс

Обучение в център за размножаване на соколи в Уелс

22.06.2009

IWC е една от най-големите организации в Обединеното Кралство, която се занимава професионално с размножаването на соколи. С повече от 30 години опит и дейности по цял свят соколарите от Уелс се нареждат сред най-уважаваните специалисти в областта на хищните птици. Едно от основните направления са консервационните дейности.
Именно тези общи интереси в областта на опазване на редки и застрашени видове птици, станаха причина за контакт между двете организации. Първата стъпка беше направена преди 2 години, когато Елена Кметова от екипа на Зелени Балкани премина курс на обучение в соколарския център в Уелс.
Практическият опит и познания, които тя получи там се оказаха полезни и за двете страни.

Повишаване квалификацията на работещите в Спасителния център за диви животни,беше причината, поради която Иван Иванов също премина 6 седмичен курс на обучение в Уелс. Придобитият опит в областта на хранене, размножаване и отглеждане на соколи е много полезен и ще помогне за развитието на размножителната програма за редки и застрашени видове птици.

Отличните резултати в работата и сътрудничеството между българи и британци дават надежда за бъдещи съвместни дейности.

За повече информация: Иван Иванов - Спасителен център за диви животни - Стара Загора
е-mail: iivanov@greenbalkans-wrbc.org, тел. 042 622401