Новини

Общо 11 птици бяха дарени от Спасителния център на Зелени Балкани на зоопарк Стара Загора!

Общо 11 птици бяха дарени от Спасителния център на Зелени Балкани на зоопарк Стара Загора!

17.06.2022
7 бели щъркела, 1 бухал и 3 обикновени мишелова бяха дарени на зоопарк Стара Загора от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Птиците са преминали курс на лечение в Центъра, но трайните увреждания, които имат, не им позволяват да живеят самостоятелно в природата. Ето защо, екипът на Спасителния център на Зелени Балкани взе решение птиците да бъдат пренасочени в зоопарк Стара Загора, като част от дейностите на Центъра за подсилване на зоопарковите колекции с животни, които не могат да живеят самостоятелно в природата.

Зелени Балкани и зоопарк Стара Загора имат традиционно партньорство, по време на което много птици, в това число и двойка белоглави лешояди, бяха предоставени за доотглеждане в зоопарка.

Припомняме, че тази година яйцето на белоглавите лешояди бе преместено за доизлюпване в инкубаторите на Центъра, но, за съжаление, то се оказа неоплодено!

Подобно партньорство, в името на животните, е радост за нас. Винаги сме готови да помагаме за подобряване престижа на зоопарка, превръщайки го в място, не само за атракция на гостите и жителите на града, но и в природозащитен център, в който се работи за подпомагане популацията на дивите животни у нас.