Образователни дейности

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


Една от основните цели на екипа на Спасителния център за диви животни е да допринесе за развитие и затвърдяване на екологичното образование както при подрастващото поколение като целева група, така и на всички хора, които имат отношение към опазването на природата.

Посещения на Центъра - препоръчително време за посещения 11 - 17 ч

Още от създаването си през 1992 г. Спасителният център се утвърди като средище на будни млади хора, приятели и защитници на природата. Години по-късно Центърът е предпочитано място за посещение от ученици и студенти. Средно-годишно над 2000 – 3000 посетители посещават Центъра и научават повече за богатата орнитофауна на България, за работата на Спасителния център и на “Зелени Балкани” като цяло. Посетителите имат уникалната възможност да се докоснат до дивите животни и да разберат причините за пребиваването им в Спасителния център. Това прави Спасителният център ключово място за природозащитно обучение и възпитание, наред с голямото му значение за опазване на биоразнообразието на България и на Балканския полуостров. По този начин се осъществява една от основните мисии на Центъра – промяна в мисленето на хората – най-голямата инвестиция за опазването на природата. 
Целогодишно вратите на това уникално за България място са отворени за всеки, който иска да ни посети. Д-р Христина Клисурова приема предварителните заявкиза посещения.

В Центъра могат да бъдат организирани лекции и беседи на природозащитна тематика, както и открити уроци за ученици и студенти по биология, екология и свързани с тази теми предмети. За подобни инициативи е нужно да се свържете с нас поне седем работни дни преди събитието. За повече информация, моля обадете се. Лица за контакт Д – р Христина Клисурова.

Дейности по популяризация и презентации

Презентациите за дейността на Спасителния център за диви животни и за дейностите на организацията са част образователните дейности на “Зелени Балкани”. Нашите специалисти са изготвили поредица от презентации, филми и печатни материали, обхващащи различните аспекти на работата ни и природозащитата като цяло. Целта на тези материали е повишаване на обшествената информираност и привличането на повече съмишленици в борбата за опазване на богатото природно наследство на България. Това ни прави желани гости в много училища и университети - от първия училищен звънец чак до началото на лятната ваканция 
Ако желаете да бъдем Ваши гости, моля свържете се с нас. 
Лице за контакт Д – р Христина Клисурова.

Обучителни срещи и семинари

Като специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани” Спасителния център има за цел да обучава и развива специалисти в различни посоки от лечението, рехабилитация и размножаването на диви животни. Основните целеви групи в това направление са ветеринарните лекари с интереси към лечение на диви животни и специалистите биолози, насочени към отглеждане и изучаване на поведението на диви животни в неволя. До момента Спасителния център е участвал в създаване и развитие на мрежа от специалисти по рехабилитация на диви животни на Балканския полуостров, Източна Европа и Близкия изток. Много често нашите специалисти са участници в международни форуми и конференции насочени – към лечението и рехабилитацията на диви животни, размножаването в неволя и програмите за възстановяване и подпомагане на видове, изчезнали от природата. След 2000 г. Спасителния център организира поредица от работни срещи, насочени към мрежата от доброволни сътрудници от цялата страна, свързана с оказване на първа медицинска помощ и рехабилитация на диви животни. Такива срещи предстои да се организират ежегодно с цел подобряване и развитие на тази мрежа. Нашите специалисти често консултират 15 – те Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ) в структурата на Министерството по околната среда и водите (МОСВ) при получаване на сигнали за бедстващи диви животни.