Новини

OP и 2H - две белошипи ветрушки с много важно послание

OP и 2H - две белошипи ветрушки с много важно послание

13.04.2016
Може и да ви се струва странно защо обръщаме толкова внимание на тези две белошипи ветрушки. OP и 2H си приличат не само на външен вид. Те са на еднаква възраст, и двете са излюпени през 2015 година. Еднакъв е и полът им – и двете са прекрасни, млади, мъжки птици. Те са първите млади птици завърнали се преди броени дни от първото си дълго, зимно,  пътешествие до Африка живи и здрави и в прекрасна форма.

Различното е само това, че 2H е излюпен във волиерите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани от родители „в плен“ и освободен в последствие в  Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка, а OP е рожба на „диви“ родители чийто дом бе едно от гнездата на Модула.

Завръщането на двете млади птици в Левка преди броени дни е радост за екипа на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. То доказва, че избраната от нас методика е вярна и работеща. Че птици излюпени в плен се адаптират също толкова успешно към дивите условия на живот, както и тези, чиито родители се реят свободно в небето, ако разбира се за това се погрижат правилните специалисти. Но също и че екипът на Зелени Балкани в крайна сметка, и въпреки премеждията, е поел по правилния път в борбата за завръщането на белошипите ветрушки у нас.

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org