Новини

ОБЯВА ЗА РАБОТА

ОБЯВА ЗА РАБОТА

05.02.2011

Описание на работата:
Непълен работен ден 5 – 6 часа в зависимост от сезона и пациентопотока;
Почистване на старата база на центъра (около 100 м2) – общи помещения, амбулатория, коридори, смяна на тоалетна хартия, хартия диспенсери, зареждане на измиващи препарати, изхвърляне на отпадъци – ежедневно/седмично;
Почистване на нова база на центъра (около 150 м2) – общи помещения, коридори, фризери, миячно помещение и кухня за подготовка на храна, измиване на транспортни кутии, приспособления и съдове за животни, смяна на тоалетна хартия, хартия диспенсери, зареждане на измиващи препарати, изхвърляне на отпадъци – ежедневно;
Почистване на кафява сграда (около 100 м2) – коридори, помещения, фризери, изхвърляне на отпадъци. – ежедневно/седмично;
Сезонни дейности свързани с косене, поливане, снегопочистване, метене на листа и др. – сезонно;
Почистване на карантинни и общи помещения от птици – седмично/месечно.

Забележка:
Работата в центъра ще е свързана с почистването на екскременти от птици, фекалии от бозайници, хранителни остатъци (месо, риба), и медицински отпадъци, които имат неприятна миризма и вид!
Зелени Балкани НЕ се ангажира с уреждането на жилищните въпроси на потенциалните кандидати!!!!

Изкисвания към кандидата:
Умения за самостоятелно планиране на работния ден и изпълнение на поставените цели и задачи;
Досегашен практически опит;
Умения за работа в екип (неконфликтност);

Допълнителни изисквания даващи предимство:
Образование основно или по-високо
Любов/търпимост към животни

Позицията е на непълно работно време за срок от една година, на трудов договор с изпитателен срок от 3 месеца.
Очаквана начална дата на започване на работата в периода 20.02.2011 до 31.12.2011 г.

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиографията си на e-mail: iklisurov@greenbalkans.org в срок до 05.02.2011 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури са конфиденциални.

За повече информация относно описанието на работата: Ивайло Клисуров (iklisurov@greenbalkans.org; +359886570052.