Новини

ОБЯВА ЗА РАБОТА

ОБЯВА ЗА РАБОТА

05.02.2011

Описание на работата:

Основен ангажимент

 • ·         Отглеждане и размножаване на ловен сокол, мониторинг поведението на двойките в изкуствени условия.
 • ·         Подготовка на младите птици за самостоятелен живот в дивата природа, преди освобождаването им
 • ·         Координиране и участие в изграждането на инфраструктура за целите на проекта (волиери и др.).
 • ·         Логистични дейности – закупуване и транспорт на птици и храната за тях.
 • ·         Изготвяне периодични доклади за извършената работа и развитието на конкретната дейност по проекта.
 • ·         Разработване на нови проектни предложения за финансиране.
 • ·         Комуникация с органите на държавната и местната власт, неправителствени и научни организации, и местни общности.
 • ·         Обработване и поддържане на база данни отнасяща се за размножителната програма.

Допълнителен ангажимент -  подпомага други дейности на Спасителния център свързани с:

 •  размножителните програми за брадат лешояд, черен лешояд, белошипата ветрушка, египетския лешояд, царски орел и други видове /хранене, обслужване, наблюдения, сформиране на двойки и др./
 • ежедневната дейност на Спасителния център – лечение, рехабилитация, хранене, профилактика, почистване, посрещане на пациенти и др.
Изкисвания към кандидата:
 • ·         Висше биологично / екологично / лесовъдско образование или предишен опит в научни или природозащитни проекти.
 • ·         Интереси и желание за развитие в областта на отглеждане на диви птици в изкуствени условия и тяхното размножаване за целите на природозащитата.
 • ·         Обща техническа грамотност.
 • ·         Шофьорска книжка, категория В.
 • ·         Владеене на английски език (писмено и говоримо).
 • ·         Компютърни умения - MS Office, Internet, база данни.
 • ·         Умения за самостоятелно планиране на работния ден и изпълнение на поставените цели и задачи.
 • ·         Умения за работа в екип.

Предимства за заемане на длъжността:

 • ·         Досегашен практически опит в друг спасителен център, размножителен център, зоопарк или подобна структура, в страната или в чужбина;
 • ·         Реално доказан практически опит в природозащитна, неправителствена или друга организация от страна или чужбина.
 

Позицията е на пълно работно време, за срок от една година, с възможност за продължаване за следващите години.  

Месторабота: Стара Загора, Спасителен център за диви животни, кв. Кольо Ганчев, двор на Ветеринарен техникум.

Очаквана начална дата на започване на работата е в периода 15ти - 28ми Февруари 2011 г.

Зелени Балкани НЕ се ангажира с уреждането на жилищните въпроси на потенциалните кандидати!!!!

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: iklisurov@greenbalkans.org, в срок до 5ти Февруари 2011.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури са конфиденциални.

За повече информация:
Ивайло Клисуров (iklisurov@greenbalkans.org; +359886570052).