Новини

Ново семейство забулени сови в Спасителния център на Зелени Балкани

Ново семейство забулени сови в Спасителния център на Зелени Балкани

09.08.2018
Във волиера в Спасителния център живеят 5 забулени сови с трайни увреждания. Имат си къщички в които да се крият, така че по време на ежедневното хранене екипът ни почти няма визуален контакт с тях.

Ето защо голяма за нас беше изненадата, когато в деня на плановия профилактичен преглед на пернатите се оказа, че в една от къщичките има не само две възрастни птици, но и три съвсем голички, току що излюпени, малки.

Другото интересно в случая е, че мъжкият от двойката е почти сляпа птица, попаднала в Центъра след инцидент с кола на пътя!

И ето че тия дни малките трябваше да се разделят със своите родители, за да полетят свободно в небето над Стара Загора.

Припомняме, че една от идеите на задържането на птици, „инвалиди“, в Центъра е именно те да се размножават при нас, за да не останат „изгубени“ за природата. Отделно тези семейства са отлични приемни родители на диви сирачета, изгубили своите семейства.