Новини

Ново приятелство в името на дивите птици

Ново приятелство в името на дивите птици

15.09.2017
Искаме да ви разкажем за една прекрасна, съвместна, инициатива между екипите на Спасителния център за диви животни  на Зелени Балкани и нашите, вече, приятели от Пощенска Банка. Инициатива в полза на дивите птици и техните малки.

И така, кратката ни, но поучителна, история започна преди месеци, когато с нас се свързаха представители на Пощенска Банка с молба за помощ. Оказа се, че имат идея да поставят къщички и хранилки за птици на тяхна сграда, в покрайнините на София,  в която са забелязали, че гнездят керкенези.

Екипът ни се отзова на отправената покана. Така, съвместно, поставихме 6 къщички  и 5 хранилки за пойни птички и 4 къщички за керкенези. Втората част от нашето съвместно приключение бе посветена на запознаването на служителите на банката с дивите птици, където лично керкенезчето Владко и мишеловът Мишо от Центъра взеха участие.
Накрая завършихме своето приключение в света на дивите птици с освобождаването на два керкенеза, лекувани в
Спасителния център и надеждата те да намерят своя дом в поставените от нас  къщички.

Вярваме, че това е само началото на съвместно и дългогодишно сътрудничество в името на дивите птици и природата.