Новини

Ново наблюдение на ловен сокол в природата регистрира екипът на Зелени Балкани!

Ново наблюдение на ловен сокол в природата регистрира екипът на Зелени Балкани!

15.08.2022
Теренния мониторинг на екипа на проект „Живот за сокола“ на Зелени Балкани ни донесе нов резултат! През изминалата седмица по време на редовния мониторинг по проекта екипът ни се натъкна на двугодишна женска, хранеща се активно в една от добре познатите ни лалугерови колонии.

При по-внимателен оглед на птицата, установихме, че тя не е маркирана с пръстен. Като се има предвид поведението на птицата и времето през годината, в което е направено наблюдението, не е изключено това да е сокол, излюпен миналата година в района и останал да живее и да се храни там. 

Това е, разбира се, косвено доказателство за съществуването на трета гнездова територия на вида у нас и ни предстои доста работа на терен, за да докажем или опровергаем това твърдение.

Ловните соколи са много трудни птици за наблюдение. Бързи и доста потайни, те изчезват от погледа ти за секунди. Ето защо са нужни търпение и постоянство, за да намериш двойка от този вид.

Двойките и в двете известни на екипа ни гнездови територии на ловен сокол в България са сформирани от птици, излюпени, и освободени от Зелени Балкани в рамките на дейностите ни по проект „Завръщане на ловния сокол в България“. Ето защо, не изключваме вероятността и родителите на младата птица, също да са с произход Спасителния център.


  Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.