Новини

Ново наблюдение на ловен сокол в природата!

Ново наблюдение на ловен сокол в природата!

06.12.2023
Тази седмица, при един от регулярните си обходи, полевият екип на Зелени Балкани по проект „Живот за сокола“ регистрира ново наблюдение на ловен сокол в България!

След съгласуване на пръстените, с които е маркирана, установихме, че наблюдаваната птица е излюпена на 3 май тази година в Спасителния център на Зелени Балкани.

„На 8 юни соколът е преместен в адаптационна волиера (хак) 5, като на 18 юни вратата на волиерата е била отворена. Соколът е излетял за пръв път на 21 юни и последно е наблюдаван в района на 27 септември“ сподели теренният сътрудник на Зелени Балкани Яна Андонова и добави „Интересен е и фактът, че за този сезон, последният сниман сокол от фотокапаните на масите за подхранване край хаковете е именно той“.

Също по данни на екипа на Центъра, птицата е женска и е кръстена Ава. А освобождаването ѝ в природата е част от дългогодишните усилия на Зелени Балкани, свързани със завръщането на вида в България.

Припомняме, че след близо двадесетгодишно отсъствие, през 2018 година бе регистрирана първата потвърдена успешно гнездяща двойка ловни соколи у нас, съставена от птици, излюпени и освободени в природата от Зелени Балкани. От тогава да сега, всяка година полевите експерти на проект „Живот за сокола“ регистрират една до две двойки годишно. Всички те са съставени от птици, освободени в рамките на същата тази програма.

През 2023 година имахме наблюдение на две семейства ловни соколи, отново произлезли от Центъра, които излюпиха и отгледаха общо 6 малки.

Дейностите по завръщане на ловния сокол в България се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.