Новини

Младо царско орле бе прието за доотглеждане в Спасителния център на Зелени Балкани.

04.07.2022
По време на редовните дейности на Зелени Балкани по маркиране на младите царски орли тази година, екипът ни се натъкна на орле, значително по-дребно от другото малко в едно от гнездото.
  Прочети повече ...

Зелени Балкани на Панаира на науките и изкуствата в ГПЧЕ Ромен Ролан, гр. Стара Загора

24.06.2022
Зелени Балкани днес бе част от Панаира на науките и изкуствата в ГПЧЕ Ромен Ролан, гр. Стара Загора. Беше удоволствие да запознаем всички посетители с птици от Спасителен център за диви животни Зелени Балкани и да им разкажем за тях и други защитени видове.
Прочети повече ...

Приключи размножителната дейност на ловните соколи в Спасителния център на Зелени Балкани за 2022

23.06.2022
Тези дни и последните излюпени в Спасителния център тази година ловни соколчета бяха пренасочени за освобождаване към адаптационните волиери в природата.
  Прочети повече ...

Проведе се некропсия на делфини в Тракийски университет – Стара Загора

17.06.2022
На 8 юни в Тракийски университет - Стара Загора бе направена некропсия на 6 индивида от вида черноморски муткур (морска свиня). Това е най-дребният вид делфин в нашето море, който е и с най-висока численост, обитава предимно крайбрежните води и предприема сезонни миграции, следвайки пасажите от риба. В изследването участие взеха и студенти по ветеринарна медицина, българско и чуждоезично обучение, обучаващи се във Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет.
Прочети повече ...

Приключиха дейностите по Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“ в Спасителния център на Зелени Балкани

16.06.2022
В началото на юни, приключи практиката на 15 ученика от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. Павлов“ в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
  Прочети повече ...

Освободихме първите белошипи ветрушки за тази година

14.06.2022
Пилетата, общо 22 на брой, 16 от които излюпени във волиерите на Спасителния център на Зелени Балкани, отпътуваха в края на отминалата седмица за адаптационните волиери на Центърът за природозащитни дейности на организацията, в село Левка.
  Прочети повече ...