Новини

Зелени Балкани и Тракийския университет – в тясно сътрудничество при обучението на бъдещите ветеринарни лекари!

05.04.2021
Каузата на екипа на Спасителния център е опазването на дивите животни на България! За съжаление, обаче, екипът ни е малък и не може да се справи с всички предизвикателства, пред които е поставен по време на работата си!
  Прочети повече ...

В добро здраве и отлично клинично състояние е малкото брадато лешоядче, излюпено в Спасителния център!

05.04.2021
Това, че децата растат, като гъбки, е нещо в което всеки се е убедил! Но, това важи не само за децата на хората, но и за пернатите обитатели на Спасителния център!
  Прочети повече ...

Тече подготовка за освобождаването на египетски лешояди!

02.04.2021
Дни наред екип на Зелени Балкани, под вещото ръководство на полевия асистент, част от екипа ни  по проект „Нова надежда за египетския лешояд“ и в сътрудничество с нашите партньори от БДЗП модифицират, почистват, боядисват, обезпаразитяват и дезинфекцират волиерата за отложено освобождаване край родопското село Поточница.
  Прочети повече ...

Яйца, като слънца… или, как върви размножителния сезон за ловните соколи в Спасителния център на Зелени Балкани!

31.03.2021
Тези дни направихме „ревизия“ на яйцата, които двойките ловни соколи в Спасителния център снесоха от началото на размножителния сезон тази година.
  Прочети повече ...

Подхранихме дивите египетски лешояди край село Партизани

30.03.2021
Екипът на Зелени Балкани и част от доброволците, студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет, закараха вчера над 450 килограма храна за дивите египетски лешояди, обитаващи района на провадийското село Партизани!
  Прочети повече ...

Подготвихме изкуствените гнездилки в Сакар, бъдещ дoм на белошипите ветрушки!

24.03.2021
В края на отминалата седмица, студентите от Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд помогнаха на екипа на проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017 в дейностите на терен!
  Прочети повече ...

Кои са лешоядите в Сливен и защо се разхождат в центъра на града?

23.03.2021
През последните дни, два белоглави лешояда се разхождаха съвсем спокойно в Центъра на град Сливен и предизвикваха интереса или смущението на хората. Птиците с крилометки ЕЕ, YY и TT, са част от дългосрочната програма на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, за завръщането на тези редки и полезни птици у нас.
Прочети повече ...

Излекуван и освободен от Спасителния център на Зелени Балкани морски орел бе намерен мъртъв, следствие токов удар!

23.03.2021
Навярно помните историята с щастлив край на младия морски орел, който бе спасен от местни жители и постъпи за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани в края на изминалата година, и който екипът ни успешно освободи в средата на февруари 2021, в района на намирането му?
  Прочети повече ...

В Спасителния център на Зелени Балкани отбелязахме настъпването на пролетта, както само ние можем!

22.03.2021
Всички се радват на настъпилата астрономическа пролет, ако и отвън съвсем да не личи, че е дошла! Ние, от Спасителния център, обаче, не празнуваме току така, а гледаме и все нещо да свършим!
  Прочети повече ...

За първи път от три десетилетия насам, черният лешояд (карталът) гнезди в България

21.03.2021
След близо 30 години упорит труд, природозащитниците от Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, постигнаха невероятен успех!
Прочети повече ...

Втора двойка египетски лешояди в Спасителния център!

18.03.2021
От няколко дни екипът на проект „Нова надежда за египетския лешояд“ в Спасителния център на Зелени Балкани забеляза рязко стопляне на отношенията между птиците от втората двойка, размножаващи се в Центъра птици! Прочети повече ...