Новини

Обучихме бъдещи ветеринарни лекари на спецификите при работа с пеликани

30.10.2020
Днес студентите, на обучение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд присъстваха на упражнение по фиксиране, маркиране и обезпаразитяване на пеликани. Прочети повече ...

Поставено бе официалното начало на нов проект на Зелени Балкани

22.10.2020
През изминалите почивни дни бе поставено официалното начало на новия проект на Зелени Балкани „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017. Проектът, представен по време на тържеството по случай 25 годишнината на Спасителния център за диви животни е финансиран от Програма LIFE на Европейската Комисия. Прочети повече ...

Зелени Балкани стартира изпълнението на проект, финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма LIFE - специализиран инструмент за околна среда и климат!

21.10.2020
​Международната инициативата e насочена към опазването и подобряване на природозащитното състояние на една от най – редките птици в България – белошипата ветрушка. Прочети повече ...

Студенти по ветеринарна медицина се обучават в Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани

20.10.2020
Няколко седмици подред в Спасителния център на Зелени Балкани се провеждат част от  упражненията по дисциплината „Болести по екзотичните животни“ на студентите по ветеринарна медицина от Тракийския университет. Прочети повече ...

Празнуваме четвърт век от създаването на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

19.10.2020
Изминалите почивни дни ще останат в историята на Спасителния център завинаги.
Този път това, което ще ни връща към тях, не е спасяването на някой от нашите диви пациенти, участието ни в природозащитна акция или доброволческа инициатива…. или, пък може би е всичко това взето заедно, защото този път това бе празник. Прочети повече ...

Закрихме теренните дейности по проект „Завръщане на ловния сокол в България“

13.10.2020
Краят на всеки полеви сезон на проект „Завръщане на ловния сокол в България“ настъпва не когато и последното пиле отлети от адаптационната волиера. Не настъпва и когато последното пиле напусне района на временния си дом – хакът от който е излетяло. Прочети повече ...