Новини

На гости на Морулей - 3

11.08.2020
Преди дни екипът и доброволците на Спасителния център за диви животни бяха гости на детски лагер „Млад планинар“, организиран за трети път тази година от нашите приятели от хижа Морулей. Прочети повече ...

Две диви семейства египетски лешояди се грижат за две млади птици, излюпени на затворено – експериментът „Фостеринг“

10.08.2020
На 5-ти август екип на БДЗП и Зелени Балкани поставиха два млади египетски лешояда, излюпени на затворено това лято, в две диви гнезда на вида в Източните Родопи. Това е експериментален метод за подсилване на балканската популация на египетския лешояд и се провежда за трета поредна година в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.
Прочети повече ...

Студенти, практиканти, помощ на египетските лешояди

20.07.2020
Дейностите, осъществявани тази година в рамките на проект „Студентски практики - фаза 2“ на МОН  в Спасителния център на Зелени Балкани са вече факт! Десетки бъдещи ветеринарни лекари, обучаващи се в Тракийския университет в Стара Загора потърсиха Центъра, като място за провеждането им. Някои от тях вече започнаха посещенията си при нас и се включиха активно в работата на екипа ни в амбулатория, и на терен. Прочети повече ...

Още един египетски лешояд с мисия да помогне на вида си чрез експериментален метод

20.07.2020
На 10 юли екип на Българското дружество за защита на пиците (БДЗП) и Зелени Балкани поставиха млад египетски лешояд в изкуствено гнездо (хак) на площадка за подхранване в Източните Родопи. Птицата е излюпена през май в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и е част от експерименталната програма на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ за подсилване на балканската популация на вида. Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

19.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на 19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.
 
Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

18.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62. Прочети повече ...