Новини

Небето на Стара Загора - дом на рядък вид птици!

30.06.2017
Любителите на дивите птици и защитниците на природата от Стара Загора вече могат да се наслаждават на представителите на изключително редкия вид белошипи ветрушки, които от вчера летят в небето над града.
  Прочети повече ...

Четири обикновени мишелова и един тръстиков блатар бяха освободени от доброволци на Спасителния център

22.06.2017
Преди дни четири обикновени мишелова и един тръстиков блатар поеха към свободата от ръцете на доброволци на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.
  Прочети повече ...

Още един белоглав лешояд, дарен на програмата за възстановяване на вида в България

20.06.2017
На 15ти юни, програмата за възстановяване на едрите лешояди у нас и проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получи дарение от Зоопарка Злин в Чехия - млад белоглав лешояд. Това е петата птица, дарена от зоопарка, след като е била излюпена и отгледана от възрастни птици, отглеждани в него. Прочети повече ...

Приключи практиката на студентите от Стопанския факултет на Тракийския университет в Спасителния център

19.06.2017
В средата на юни приключи практиката по проект „Студентски практики“ на МОН на младежи от Стопанския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.
  Прочети повече ...

Проведе се работна среща по обезопасяване на рискови за птиците елементи от електроразпределителната мрежа

07.06.2017
На 1 и 2 юни екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 в партньорство с ЕРЮГ, част от EVN групата, организира в Стара Загора работна среща с експерти от Регионалните инспекции по околна среда и води и Национални, и Природни, паркови дирекции. Прочети повече ...

Спасителният център на Зелени Балкани и проектите на организацията, финансирани по програма LIFE на Европейския съюз, бяха символични домакини на събитие по случай 25 години от програмата и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000

05.06.2017
Преди дни Спасителният център за диви животни и екипите на двата проекта, финансирани от програма LIFE на Европейския съюз ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360  и "Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649" бяха символични домакини на събитие по случай 25 годишнината на програмата и Директивата за местообитанията и мрежата Натура 2000.
  Прочети повече ...

Стажантите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, част от проект „Студентски практики“ на МОН, помогнаха за провеждането на XII Фестивал на белия щъркел

31.05.2017
Преди дни завърши XII Фестивал на белия щъркел в село Белозем. Там, наред с екипа на Зелени Балкани, Кметство с. Белозем, Община Раковски, НЧ „Просвета 1909 г.“ и ОУ „Гео Милев“, активно участие в подготовката и реализирането на събитието взеха и Стажантите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, част от проект „Студентски практики“ на МОН.
  Прочети повече ...