Новини

Екип на Зелени Балкани участва в пилотно освобождаване на млади египетски лешояди, излюпени в плен

11.08.2016
Преди дни екип на Зелени Балкани съдейства за дейности по пилотно освобождаване на три, млади, египетски лешояда на територията на ПП „Русенски лом“, като част от проект LIFE+ „Помощ за египетския лешояд“на БДЗП.
  Прочети повече ...

Белошипи ветрушки от Сакар – част от международно ДНК изследване

11.08.2016
Изследването е част от проучване, което се извършва от гръцкия биолог Анастасиос Бунас, разработващ дисертационен труд на тема ,,Филогеография и консервационна генетика на белошипата ветрушка на Балканите“. Изследването се извършва в Лабораторията по молекулярна екология и консервационна генетика към катедра Биологични технологии на Университета на Йоанина, Гърция.
  Прочети повече ...

Втора група млади бели щъркели, отгледани в Спасителния център, бе освободена вчера

11.08.2016
Птиците, 7 на брой, всички до една отгледани в бебешкия сектор на Спасителния център на Зелени Балкани, са с различно време на престой, както и от различни места на страната. Всички те, обаче, споделят една, обща, съдба – пернати бебета, сирачета, които без намесата на техните спасители, хората, щяха да имат много по-различна съдба.
  Прочети повече ...

Зара и Бургас, белошипите ветрушки с министърски имунитет, полетяха над Сакар!

20.07.2016
Вече няколко дни двете белошипи ветрушки Зара и Бургас, чиято кръстница стана лично министърката на околната среда и водите, госпожа Ивелина Василева, летят в небето на Сакар.
  Прочети повече ...

Чухалите – още едни диви обитатели в градовете ни

15.07.2016
След „бума“ на бебетата горски ушати сови и кукумявки дойде редът и на чухалите. Тези малки птици, също както своите пернати събратя, са нормални обитатели на нашите паркове. Размножават се по-късно, тъй като са единствените нощни грабливи птици – мигранти. А мигрират, на юг, защото са предимно насекомоядни.
  Прочети повече ...

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2016 – срока за участие приключи

11.07.2016
Завърши срока за участие във фотоконкурса „Балкански Зелен пояс“ 2016, организиран от Сдружение Зелени Балкани, БФБ и Евронатур (Германия), като част от проект за популяризиране на Европейския Зелен пояс.
Прочети повече ...