Новини

Есенно – зимни занимания в Спасителния център

21.11.2015
Отдавна отмина времето на шумния бебешки глъч в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Понамаляха и сигналите, разреди се и броят на постъпващите в реанимация бедстващи диви животни. Дойде време за подготовката за зимата.
  Прочети повече ...

Дом за диви птици в Спасителния Център – инициатива на служителите на EVN България

20.11.2015
Идеята за поставянето на къщички с мисия в пределите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани излезе от границите на екипа ни и се превърна в кауза и за нашите партньори от EVN.
 
  Прочети повече ...

ПОКАНА: Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове

09.11.2015
Биологическият факултет на СУ Св. Климент Охридски, Фонд за дивата флора и фауна и Зелени Балкани организират Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове, от 18 до 20 ноември 2015 г. в сградата на Биологическия факултет, бул. Драган Цанков №8, София. Прочети повече ...

Проект "Завръщане на ловния сокол в България" 2015

18.10.2015
Можем да определим сезон 2015 на проект „Завръщане на ловните соколи в България“, като най-успешния до сега. От планираните 20, бяха освободени 19 млади птици – най-многобройната група от началото на дейностите на Зелени Балкани по проекта.
  Прочети повече ...

Отново на свобода!

17.10.2015
Здравейте,
Помните ли розовия пеликан, който дойде в Спасителния център на Зелени Балкани от района на Бургас преди време? Един от малкото оцелели от жестока среща с жиците на електропреностана мрежа, бе със счупен крак.
  Прочети повече ...