Новини

Две диви семейства египетски лешояди се грижат за две млади птици, излюпени на затворено – експериментът „Фостеринг“

10.08.2020
На 5-ти август екип на БДЗП и Зелени Балкани поставиха два млади египетски лешояда, излюпени на затворено това лято, в две диви гнезда на вида в Източните Родопи. Това е експериментален метод за подсилване на балканската популация на египетския лешояд и се провежда за трета поредна година в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.
Прочети повече ...

Студенти, практиканти, помощ на египетските лешояди

20.07.2020
Дейностите, осъществявани тази година в рамките на проект „Студентски практики - фаза 2“ на МОН  в Спасителния център на Зелени Балкани са вече факт! Десетки бъдещи ветеринарни лекари, обучаващи се в Тракийския университет в Стара Загора потърсиха Центъра, като място за провеждането им. Някои от тях вече започнаха посещенията си при нас и се включиха активно в работата на екипа ни в амбулатория, и на терен. Прочети повече ...

Още един египетски лешояд с мисия да помогне на вида си чрез експериментален метод

20.07.2020
На 10 юли екип на Българското дружество за защита на пиците (БДЗП) и Зелени Балкани поставиха млад египетски лешояд в изкуствено гнездо (хак) на площадка за подхранване в Източните Родопи. Птицата е излюпена през май в Спасителния център за диви животни в Стара Загора и е част от експерименталната програма на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ за подсилване на балканската популация на вида. Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

19.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на 19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.
 
Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

18.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62. Прочети повече ...