Новини

Преиздадено бе помагало за първа помощ на бедстващи диви жеивотни и опазване на видове ex-situ!

27.11.2020
От скоро доброволците в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани имат още една средство за попълване на знанията си по лечение и отглеждане на диви животни. Прочети повече ...

Министърът на образованието и науката посети Спасителния център на Зелени Балкани

23.11.2020
Днес, на посещение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бяха Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, директорът на Регионалното управление на образованието, госпожа Татяна Димитрова и заместник-кметът на община Стара Загора, госпожа Иванка Сотирова.  Прочети повече ...

Започна размножителния сезон за брадатите лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани!

18.11.2020
От няколко дни екипът размножители на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани наблюдава копулция при едно от семействата брадати лешояди в Центъра. Прочети повече ...

Обучихме бъдещи ветеринарни лекари на спецификите при работа с пеликани

30.10.2020
Днес студентите, на обучение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд присъстваха на упражнение по фиксиране, маркиране и обезпаразитяване на пеликани. Прочети повече ...

Поставено бе официалното начало на нов проект на Зелени Балкани

22.10.2020
През изминалите почивни дни бе поставено официалното начало на новия проект на Зелени Балкани „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017. Проектът, представен по време на тържеството по случай 25 годишнината на Спасителния център за диви животни е финансиран от Програма LIFE на Европейската Комисия. Прочети повече ...