Новини

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

19.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на 19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.
 
Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

18.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62. Прочети повече ...

На свобода!

07.07.2020
Два бели щъркела, три  обикновени мишелова, един голям ястреб , два таралежа и пет керкенеза бяха освободени вчера от Спасителния център на Зелени Балкани. Прочети повече ...

Една загадка е разгадана!

02.07.2020
Имаме страхотна новина от полевите сътрудници на проект „Завръщане на ловния сокол в България“! Една загадка, която преследва екипът ни още от първите дни на терен е разкрита! Прочети повече ...