Новини

Нови табели в Тракийския университет ще информират младите хора за възможността да доброволстват в Спасителния център

Нови табели в Тракийския университет ще информират младите хора за възможността да доброволстват в Спасителния център

02.08.2019
Днес на стената на Ветеринарномедицинския и Аграрния факултет на Тракийския университет поставихме табели, които приканват студентите и гостите на учебното заведение да станат доброволци в Спасителния център на Зелени Балкани.

През годините сътрудничеството между Зелени Балкани, в лицето на Спасителния център за диви животни и Университета се разви и утвърди. Достатъчно е да споменем само, дори и факта, че голяма част от служителите и доброволците на Центъра са възпитаници на учебното заведение.

А от днес с атрактивни снимки и текст приканващ младите хора, студенти в Университета, Центъра представя възможностите за допълнително обучение по ветеринарна медицина на диви животни, работа на терен, както и практически познания по биология, екология и опазване на околната среда.

Изказваме благодарността си на ръководството на Университета, на Фетеринарномедицинския и Аграрния факултет, както и лично на доц. д-р Диян Георгиев и доц. Цветан Чапръзов за съдействието.