Новини

Нови сигнали за отровени птици - този път от Стара Загора

Нови сигнали за отровени птици - този път от Стара Загора

13.11.2008

През последните дни в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани постъпиха множество сигнали от граждани на Стара Загора за измиращи птици както в централната част на града, така и в по-крайните квартали.

Този път става въпрос за гълъби, свраки и врани. За случая е уведомена РВМС Стара Загора. Взети са проби, които да изяснят причината за масовата смъртност. Най- вероятно се касае за  натравяне след консумация на семена третирани с препарати срещу селскостопански вредители.

Напомняме, че подобен случай имаше преди повече от седмица в региона на град Раднево. Тогава по сигнал на местни жители в ниви край града бяха намерени множество умрели птици. Сред тях имаше представители на ловни и на защитени видове като обикновени скорци, яребици, диви гълъби, фазани, тръстиков блатар, обикновена ветрушка (керкенез). Последните два вида са защитени и попадат в приложение 3 от закона за биологичното разнообразие. За повече информация по случая, моля прочетете приложения линк : http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=460&cat_id=35

Всяка година по време на сеитбата множество диви животни намират смъртта си след консумация на неправилно засадени или третирани обеззаразени семена разхвърляни по нивите.

 

Свидетели на тази ужасна гледка тази година станаха гражданите и децата на Стара Загора.