Новини

Нови и интересни обитатели в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Нови и интересни обитатели в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

22.04.2008

Брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) бе предоставен от размножителния център http://www.egsoesterreich.org/index.html на Фондацията за консервация на Брадатия лешояд, Австрия, с любезното съдействие на д-р Ханс Фрей. Птицата ще бъде включена в програмата за реинтродукция на изчезналия като гнездящ вид от България Брадат лешояд.
Втората птица, царският орел (Aquila heliaca), е предоставен от нашите колеги от Румъния - “Милвус груп” . Птицата е била конфискувана и отглеждана във волиерни условия повече от 5 години. След преодоляването на множество бюрократични проблеми и със съдействието на нашите приятели от Милвус груп птицата бе транспортирана в Спасителния център на Зелени Балкани.
За вземането на новите обитатели на Спасителния център наш екип посети Австрия и Румъния. Там нашите колеги имаха възможност на място да се запознаят с работата на специалистите от другите организации, да обменят опит и идеи.
Към настоящия момент и двете птици са настанени в специално построени клетки в Спасителния център и вече привикват към новия си дом.
Изказваме благодарности на всички, които съдействаха за осъществяването на тази акция.

 

За повече информация:
Христина Христова – Ветеринарен лекар Спасителен център