Новини

Нова група от 28 „чуждестранни“ белоглави лешояди ще подпомогне завръщането на черния лешояд в България

Нова група от 28 „чуждестранни“ белоглави лешояди ще подпомогне завръщането на черния лешояд в България

22.01.2018
В края на 2017 и началото на 2018 г. в Спасителния център за диви животни постъпиха 28 нови белоглави лешояди. Птиците ще бъдат използвани като част от процеса за завръщане на още по-редкия вид черен лешояд, тъй като тяхното пускане в природата и присъствието им на местата за подхранване привлича и задържа черните лешояди.

22 от птиците бяха доставени от специализирания център на партньорите ни от AMUS – Испания, където тези птици са били излекувани, рехабилитирани или доотгледани, след като са имали проблеми в дивата природа. 4 от птиците са дарение от Зоопаркът Злин в Чехия, където са били размножени от двойка зоопаркови птици. Заедно с тях, от 2009 година насам, Зоопарк Злин е дарил на проекта за възстановяване на вида в България общо 9 птици. Последен от тази пратка белоглави лешояди бе К9С, лешояд, уловен близо до унгарския град Печ, през октомври 2017 г. Птицата бе лекувана и напълно възстановена в Зоопарк Будапеща и след консултация с нашия екип, бе взето решение тя да се върне и бъде повторно освободена в България, където познава районите и площадките за подхранване.

Една млада птица ни бе дарена от зоопарка Dierenrijk – Холандия, като това е втория белоглав лешояд дарен ни от зоопарка.

Благодарни сме на всички чуждестранни колеги за тяхното доверие и подкрепа!
След кратък период на адаптация, птиците ще бъдат пуснати на свобода в местата за реинтродукция на черни лешояди по проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649. Първата пратка от изключително редките птици се очаква в края на февруари – началото на март. В рамките на 6-годишния проект се очаква да бъдат внесени около 50 питици, които да дадат началото на завръщането на тази изключително величествена и полезна птица в страната ни. Припомняме, че лешоядите изпълняват ключова роля в екосистемите като санитари на дивата природа, а за човека допринасят изключитена полза като естествена алтернатива на екарисажите и разходите /на средства и въглеродни емисии/ за обезвреждане на опасните трупове на домашни и диви животни.

Очаквайте допълнителна информация за завръщането на черния лешояд и дейностите по проект  Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649.

За допълнителна информация: Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 10887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org