Новини

Нов сектор към МВР ще работи срещу престъпленията към дивата природа!

Нов сектор към МВР ще работи срещу престъпленията към дивата природа!

09.05.2023
В началото на годината към отдел „Икономическа полиция“  на Главна дирекция „Национална полиция“ бе създаден нов сектор - „Престъпления против околната среда и дивата природа“!
Ролята на новосформираната структура е  оперативно-издирвателна, информационна, координационна и организационна дейност за превенция и противодействие на престъпления по чл. 235-239, 278в-278д, чл. 349 и чл. 352-354 от Наказателния кодекс. Същите включват гори, дивеч, риба и други водни организми, защитени територии и местообитания, защитени видове, питейни води, замърсяване на почва, въздух, водни течения, басейни, подземни води, морски води, пречиствателни съоръжения, управление на отпадъците, управление на опасни отпадъци, пренасяне на отпадъци през границата на страната, опасни вещества и смеси, вещества, които нарушават озоновия слой, водовземни съоръжения, минерални води за стопански дейности, отровни вещества и т.н.

Създаването на новия сектор е в изпълнение на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право.

Той е резултат от дългогодишните усилия и работа на редица български неправителствени организации, в това число и на Зелени Балкани, в сътрудничество с представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи.

Ние, от Зелени Балкани и в частност Спасителния център за диви животни към организацията,  от години сътрудничим на властите за решаването на редица случаи на бракониерство срещу защитени видове – отстрел, използване на отровни примамки, нелегално притежание на защитени видове, ограбване на гнезда, нарушения в защитени територии и редица други. Със сформирането на този специализиран сектор към МВР, вярваме, че случаите на противовес на престъпленията срещу дивата природа няма да останат само, като неуспешни усилия на шепа природозащитници, а ще се превърнат в пример за добри съдебни практики и в бъдеще престъпващите закона ще бъдат наказвани по силата на извършените от тях нарушения.