Новини

Нов дом за лешоядите от Спасителния център

Нов дом за лешоядите от Спасителния център

05.08.2013
След едномесечен престой, карантината на белоглавите лешояди, докарани през юни от Испания, най-накрая изтече и те ще бъдат разпределени между четирите волиери за адаптация, поддържани в рамките на проект „Завръщането на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.

Преди да потеглят от Центъра на Зелени Балкани в Стара Загора, в понеделник, на 05.08., всеки от лешоядите ще бъде обезпаразитен и маркиран със специални пластмасови пръстени и крилометки с индивидуален номер. Тези маркировки ни позволяват да разпознаваме птиците и следим тяхното поведение и адаптация след освобождаването им в природата.

Лешоядите ще заминат за Врачански Балкан, Централен Балкан, Сливен и Котел, където ще живеят в специални клетки, докато се аклиматизират и приемат Балкана като роден дом. В момента в три от тези клетки има 18 други лешояди, докарани от Испания и Франция по-рано. За много от тях е време да опитат крилете си на свобода и направят място за новопристигналите. Нашите екипи по места ще отворят вратите тази седмица и ще оставят лешоядите сами да изберат кога да напуснат сигурността на волиерите, за да се впуснат в приключението навън.

За повече информация:
Елена Кметова
Ръководител проект "Завръщане на лешоядите в България"
тел: 0885 219 557; ekmetova@greenbalkans.org