Новини

Нощни птици търсят помощ от приятел

Нощни птици търсят помощ от приятел

29.02.2012
Тиха пристигна от Чирпан, Сянка от Сливен, а Видко от Пловдив. При приемането им в Центъра и тримата бяха с тегло под нормата, като най-трагично бе състоянието на единствения мъж в групата - Видко. Той е и най-дълго при нас – от края на миналата година. Възстановяването и на трите птици върви добре. Въпросът е обаче, че нямаме много време. До месец трябва да ги освободим, ако искаме тази година да имат малки, защото размножителния сезон при тези птици настъпва още в края на март. Ето защо се нуждаем от специална храна (като живи мишки например) и хранителни добавки.
Така че помагайте, нямаме време....


СНИМКИ ЗА МЕДИИТЕ


Месечна издръжка за трите птици – 120,00 лева

Период на рехабилитация – 1 месец.

Желая да помогна