Новини

Нощ на учените в Стара Загора

Нощ на учените в Стара Загора

01.10.2019
Екип от Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани и екип по проект: Натура 2000 в България – Нови Хоризонти взеха участие в Нощта на учените в Стара Загора, състояла се на 27 септември в Регионалната библиотека в Стара Загора.

Като главни действащи „лица“ бяха мишелова Мишо, керкенезчето Владко  и кукумявката Блага, птици които завинаги ще останат при нас, поради трайните си увреждания, но пък изпълняват мисията да бъдат посланици на дивата природа.

Всички посетители  имаха възможността да ги видят от близо и да разберат повече за дейността на Спасителния център, като място не само за лечение на пострадали животни, а и като център в който протичат консервационни програми свързани с размножаването на редки видове птици.

Всички защитени видове птици, за които Спасителния център за диви животни се грижи, попадат в списъка на видовете, заради които са обявени зоните по Директивата за птиците, част от екологичната мрежа  Натура 2000.