Служители

Николай Арабаджиев - Отговорник Стационарни пациенти и Посетителска част

Николай Арабаджиев - Отговорник Стационарни пациенти и Посетителска част

Дългогодишен доброволец в Зелени Балкани, вече като служител, той е главната действаща фигура при създаването на добри условия за стационарните пациенти на Спасителния център, за което му помага вродената му интуиция към животните. Отговоря за ежедневните грижи за животните в посетителската част и участва активно в поддръжката на базата.


Телефон за връзка: 0884 005 036
E-mail: narabadziev@greenbalkans.org