Новини

Незаконен износ на изключително редки птици, осуетен на ГКПП Ферибот Видин

Незаконен износ на изключително редки птици, осуетен на ГКПП Ферибот Видин

28.03.2010

Видът фигурира в Закона за биологичното разнообразие, Приложение 2 на Международната конвенция CITES и Приложение А на Регламент ЕС 338/97, уреждащ прилагането на CITES конвенцията в рамките на Европейския съюз.

Интересен щрих от този случай е, че лицето, изнасящо птиците, се е представило за служител на Зелени Балкани, какъвто, разбира се, не е. Повдигнати са му обвинения за 3 нарушения – митническо, за използване на документи с невярно съдържание и за нарушение на Закона за биологичното разнообразие, а птиците са конфискувани и настанени в Спасителния център за диви животни.

Числеността на хищните птици в нашата природа намалява с бързи темпове не само заради унищожаването на местообитанията, но и заради огромните размери на незаконната търговия и изземването на птици от природата, а ястребовият орел е един от драстичните примери за това.

Изказваме изключителни благодарности на служителите на ГКПП Ферибот Видин, осуетили опита за износ, както и на колегите ни от БДЗП, съдействали на митническите служители да се свържат с Министерството на околната среда и водите и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Надяваме се, нарушителят да получи максимални наказания и по трите обвинения, за което Зелени Балкани ще използват целия си авторитет и капацитет. Само така ще стане ясно, че България полага усилия за прекратяване на незаконния трафик на животни през границите ни.


За повече информация по случая:

Ивайло Клисуров - Управител
Спасителен център за диви животни
моб.тел. 0886 570 052
iklisurov@greenbalkans.org