Новини

Некропсия на муткур бе извършена в Спасителния център на Зелени Балкани

Некропсия на муткур бе извършена в Спасителния център на Зелени Балкани

14.12.2022
Навръх студентския празник екипът ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани, подкрепен от нашите всеотдайни помощници - студентите по ветеринарна медицина от Тракийския университет, извършиха некропсия на муткур.
Муткупрът бе намерен на поморийския бряг и след координация с РИОСВ Бургас - докаран в Центъра за изследване и установяване причината за смъртта.

След задълбочен преглед и внимателно патологоанатомично обследване ветеринарните специалисти стигнаха до заключението, че причината за смъртта е пневмония.

Като водещо експертно звено в областта на ветеринарната медицина на диви животни, в последните месеци на 2022 година Зелени Балкани, в лицето на Спасителния център за диви животни, изпълнява проект пред МОСВ, чиято основна цел е установяване причината за смъртта на делфините, намерени мъртви на българския бряг на Черно море.

Надяваме се през следващата година да продължим да работим в тази посока.
Благодарим на д-р Кирил Димитров от секция Патологична анатомия на катедра Обща и клинична патология към Тракийския университет за консултацията!