Новини

Националната гвардия отдава чест на ранените птици на България

Националната гвардия отдава чест на ранените птици на България

11.11.2011
Орловото перо, неизменна част от униформата на гвардейците, свърза по интересен и неочакван начин Националната гвардейска част и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, но случайност тук няма. За да станеш гвардеец, неминуемо трябва да обичаш страната си, а каква по-голяма ценност и гордост би могла да има България от прекрасната си и богата природа? Ето защо, приятелката на едно от момчетата от Гвардията се обърна към нас с молба да го изненадаме приятно с пера за него и колегите му. По този начин Гвардията ще отдава чест на ранените български птици в Спасителния център.  

Вероятно знаете, че птиците периодично сменят перата си (линеят). Ние не изхвърляме падналите стари пера от нашите стационарни пациенти, защото понякога се налага да ги ползваме за „ремонтиране” на оперението на птици за освобождаване, които са с повредени пера, за да не стоят излишно дълго при нас, докато ги сменят. Така или иначе, непрекъснато поддържаме в наличност колекция от прекрасни орлови пера, част от които на драго сърце предоставяме на гвардейците за допълване на техните униформи.

„През 2001г Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно формирование на българската армия и е един от символите на държавната власт заедно с националното знаме, герб и химн. Никоя друга военна структура не е ангажирана така пряко при осъществяване на основните си функции с духовните аспекти на националната кауза."


Получава се така, че две единствени по рода си институции в нашата страна, Националната гвардейска част и Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, макар и с напълно разнородни дейности, работят всяка в нейната си област, но все за положителното лице на България.


В статията са ползвани откъси от текста за Националната гвардейска част на сайта на Президентството на Република България.

Текст:
Любомила Кривошиева – Рехабилитатор диви животни
Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани

Снимки:
Димитър Борисов - Гвардеец
Национална гвардейска част на Република България