Награди

Национален център за младежки програми и нициативи  - 2007 г.

Национален център за младежки програми и нициативи - 2007 г.

Награда за "проект на годината" в направлението "Европейска доброволческа служба" за проекта на Зелени Балкани "Европейски ценности и околна среда".