Новини

Нашият Пламък е забелязан на площадка за подхранване в Увац, Сърбия

Нашият Пламък е забелязан на площадка за подхранване в Увац, Сърбия

02.06.2023
Пламък е белоглав лешояд излюпен в Спасителния ни център за диви животни на Зелени Балкани в гр. Стара Загора през 2021г.

Вече две годишен е започнал пътешествията си из света в търсене на себеподни и храна.

Пламък е забелязан от колегите ни в  Резерват Увац, Сърбия. Снимката е предоставена от Саша Маринкович.

Освободихме Пламък през 2022г в Национален парк Централен Балкан - м.Шопов егрек, където в последствие се установява трайно до 30.04.2022г., когато е регистриран там за последно /преди наблюдението в Сърбия/.

Отново искаме да благодарим на Екатерина Иванова и Пламен Нонински, за това че избраха Пламък за свой кръщелник и ни подкрепиха в грижите за него!

Белоглавото лешоядче Пламък е освободен в рамките на договор с предмет "Поддържане на площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ" от проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“.

За контакт: 
Ивелин Иванов  – Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
телефон: 0887 589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org