Новини

Нашата двойка брадати лешояди направи семейство!

Нашата двойка брадати лешояди направи семейство!

28.01.2015
Двата брадати лешояди в Спасителния център за диви животни са единствените представители на вида си в България. Тези величествени птици са изчезнали от страната около 60те години на миналия век, основно заради незаконен отстрел и отравяне.

Ето че през 2015та година, след осем дълги години очакване, най-накрая виждаме реален резултат - сформиране на размножаваща се двойка, която, надяваме се, някой ден ще отгледа и малко!


Историята на нашата двойка започва през 2007 г., когато Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора получи два млади лешояда, изпратени от д-р Ханс Фрей специализирания размножителен център Ричард Фауст в Австрия. Нашата женска е със смесен произход - четвърт гъркиня (от популацията на вида на остров Крит) и три-четвърти азиатка, докато мъжкият е с изцяло азиатска кръв. Европейската жилка прави нашата женска много ценна от генетична гледна точка и бе изключително важно да успеем да продължим рода й. За нещастие брадатите лешояди са много капризни и придирчиви към своите партньори, а на всичкото отгоре достигат полова зрялост и започват да се размножават в плен едва след седмата или осмата си година. Първият кавалер на нашата женска за съжаление умря само месец след пристигането си от гъбично заболяване - аспергилоза. Това допълнително усложни нашата задача. На следващата година, през 2008 г., екипът на Центъра Ричард Фауст (Австрия) ни изпрати втори мъжки, година по-възрастен от нашата взискателна женска. С напредването на годините, мъжкият започна да показва някакъв интерес към своята дама. Тя обаче посрещаше всеки опит за ухажване с острия си клюн и нещастният ни мъжки се раздели с не едно и две пера:


Миналата година, след посещение на д-р Алекс Йопис от Фондацията за опазване на лешоядите, екипът на Спасителния център направи основен ремонт на волиерата, за да подобри условията на отглеждане на птиците. Ето че резултатите не закъсняха - тази година за първи път женската позволи на мъжкия да я покрие. Освен това, двете птици усилено обзавеждат своето гнездо, макар че женската често не е съгласна с подредбата на съпруга си, какво да ги правиш, жени :)

Това е изключителен успех, който очакваме с надежда вече осем години. Бихме искали сърдечно да благодарим на всички колеги от ЕАЗА и VCF, за тяхното доверие, помощ и подкрепа и най-вече на д-р Ханс Фрей и д-р Алекс Йопис!

Зелени Балкани работи от самото си създаване за да подобри условията и помогне завръщането на брадатите лешояди, като нашите усилия са мотивирани от огромните успехи, постигнати в Алпите. Там брадатите лешояди са възстановени благодарение на размножаване в плен и съгласувано освобождаване, което продължава вече близо 20 години. Размножаването се осъществява в рамките на програмата за редки видове на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, в момента координирана от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).

Очакваме с трепет и нетърпение и следващите стъпки към завръщането на брадатия лешояд в България!

За повече информация:
Елена Кметова
ръководител на проект Завръщане на лешоядите в България
тел: 0885 219 557; ekmetova@greenbalkans.org

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053